Starthänder

Det finns inget exakt svar på vilka starthänder du ska spela. Det är en fråga som avgörs av de förhållanden som råder. En central faktor är hur många spelare det finns vid bordet. Spelar du mot fem motståndare bör du rimligtvis tillåta dig själv ett bredare urval av starthänder än vad du kan göra emot nio motståndare.
Det finns olika slags grupper av starthänder, vilka skulle kunna indelas enligt följande:

1. Pocketpar: det vill säga par såsom 2-2.
2. Premiumhänder: två höga kort såsom A-T, Q-K.
3. Spekulativa händer: händer som i regel behöver förbättras för att vinna potten.
a) Suited: två kort i samma färg, till exempel 5♣-9♣.
b) Connected: två kort i följd, till exempel 6-7.
c) Suited connected: när de två ovanstående kriterierna gäller samtidigt.
4. Dominerade händer: händer som ofta förlorar på grund av en dålig kicker, såsom Q-5.
5. Övriga kombinationer.

Alpnäring hudvårdsprodukter

Köp våra naturliga ansiktsvård produkter som är utan alkohol som rengör skonsamt

Inte heller med hjälp av denna indelning kan bestämda riktlinjer ges för starthänder i Texas hold’em. Men som du kanske förstår är pocketpar, premiumhänder och suited connected tre grupper av händer som bör spelas i hög utsträckning. Du bör samtidgt vara extra restriktiv med låga spekulativa händer då dessa ofta förlorar en del pengar mot högre stegar och färghänder. Samma gäller med dominerade händer som är vanskliga projekt på grund av svagheten hos sidokortet. Undantag kan gälla dominerade händer som innehåller ess, särskilt då om korten är i samma färg.

Läs mer på http://www.pokerstrategi.nu/texas-holdem/starthander.html