Spelstilar

Som du förstår innebär det en viss generalisering att dela in spelare i grupper på detta vis, dock är det ett adekvat sätt att indela de olika spelstilarna. Faktum är att alla spelartyper du någonsin kommer att ställas mot finns inringade här, fast ibland kommer spelare att anta olika slags hybridformer, andra gånger kommer spelare att röra sig fritt från en spelstil till en annan.

För att förklara termerna lite noggrannare är det första ledet loose/tight främst syftande på en spelares agerande före floppen, det vill säga om han spelar ett brett (löst) urval starthänder eller endast håller sig till ett snävt (tight) urval. Det andra ledet passive/aggressive gäller snarare agerandet efter floppen och om spelaren då tenderar handla passivt eller aggressivt.

Alpnäring hudvårdsprodukter

Jobba extra hemifrån med naturliga hudvårdsprodukter och tjänar pengar

Du ska alltså anpassa ditt spel efter de spelare du ställs emot. Det finns fyra välkända kategorier av spelstilar i poker:

1. Loose-passive (LP)
2. Tight-passive (TP)
3. Loose-aggressive (LAG)
4. Tight-aggressive (TAG)

Läs mer på: http://www.pokerstrategi.nu/texas-holdem/spelstilar.html