Pre flop

Du bör värdera dina starthänder relativt eftersom positionen vid bordet hela tiden förändras. Eftersom din position påverkar förutsättningarna för din medverkan i en hand bör du anpassa ditt spel pre flop därefter.
Pre flop betyder ”före floppen” och denna artikel tar upp några av de viktigaste strategiska riktlinjer som varje spelare bör förhålla sig till vid spelet pre flop i poker.

Alpnäring hudvårdsprodukter

Hälsoprodukter för ekologisk hudvård baserade på naturliga ingredienser

Strategin pre-flop handlar mycket om planering. Om du har en halvbra hand som du skulle vilja limpa in med fast däremot lägga om potten höjs är det inkonsekvent av dig att spela denna handen från tidig position.

Läs mer på http://www.pokerstrategi.nu/texas-holdem/pre-flop.html